Livssynssamfunn

Andre organisasjonar som mottek offentleg st√łnad ift. Lov om tilskott til livssynssamfunn, gjerne med delt kulturell bakgrunn eller utan direkte kopling til ein religion.