Trussamfunn

Blant desse reknas kristne organisasjonar utanfor den norske kyrkje og organisasjonar knyt til andre religionar enn kristendom.