Sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer produksjonsindeksen tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall. Vanligvis sammenlignes de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra måned til måned må tolkes med varsomhet.