Sosialhjelpsmottakere

Økonomisk sosialhjelp er ment som en midlertidig inntekt for personer ikke klarer å forsørge seg gjennom andre inntekter eller egne midler. Sosialhjelpsmottakere er her definert som personer som tilhører husholdninger der en eller flere har mottatt sosialhjelp i året før datainnsamling (det vil si inntektsåret).