Dårlig helse

Personer med dårlig helse er her definert som de som på spørsmål om å vurdere sin egen helse i alminnelighet har svart at de har svært dårlig eller dårlig helse.