God helse

Personer med god helse er her definert som de som på spørsmål om å vurdere sin egen helse i alminnelighet har svart at de har god eller svært god helse.