Uføretrygdede

Uføreordningen skal sikre inntekter til livsopphold til personer som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Uføretrygdede er her definert som personer som mottok uføretrygd i året før datainnsamlingen (det vil si inntektsåret).