Lavinntekt

Lavinntekt er her definert som at inntekten per forbruksenhet i husholdningen er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i befolkningen. Forbruksenhet beregnes etter forbruksvekter, slik at husholdninger av ulike størrelser og sammensetning kan sammenlignes. Se (Omholt, 2019, kap 2.4) for utdyping.