Par med barn og lav inntekt

Dette er par med barn i alderen 0-17 år som tilhører den femtedelen (første kvintil) av barnefamilier med lavest inntekt etter skatt per forbruksenhet.