Enslige forsørgere

Enslige forsørgere er definert som personer som ikke er gift eller samboende, og som bor sammen med barn (enten egne barn eller stebarn) i alderen 0-17 år.