Positive årsresultatet

Overskudd eller positivt årsresultat i private barnehager kan i prinsippet benyttes på to måter. Enten beholdes overskuddet som en del av barnehagens egenkapital, eller det overføres som utbytte eller konsernbidrag.