Konsernbidrag

Konsernbidrag er overføring til konsernselskapet. Barnehagens overskudd kan i prinsippet benyttes på to måter. Enten beholdes overskuddet som en del av barnehagens egenkapital, eller det overføres som utbytte eller konsernbidrag.