Sysselsette

Sysselsette er personar som utførte inntektsgivande arbeid av minst ein time varigheit i referanseveka, samt personar som har et slikt arbeid men som var midlertidig fråverande grunna sjukdom, ferie, lønna permisjon eller liknande.