Utførte vekeverk

Utførte vekeverk er summen av faktisk arbeida timar i referanseveka i heile landet, regnet om til standard heiltidsstillingar.