Arbeidsløysa

Arbeidslause er personar som ikkje har ein jobb, men som har søkt aktivt etter jobb dei siste fire vekene, og som kunne ha tatt en jobb viss dei fekk ein jobb dei to neste vekene. Ufrivillig heilt permitterte blir rekna som arbeidslause etter å ha vore samanhengande permittert i minst tre månader.