Betingede påtaleunnlatelser

Betinget påtaleunnlatelse vil si at påtalemyndigheten velger ikke å straffeforfølge en person selv om straffeskyld «anses bevist», men på gitte betingelser (straffeprosessloven §69, 2.ledd).