Sykehussenger

Sykehussenger er i denne sammenhengen senger som er tilgjengelige og bemannet med nødvendig personale for behandling av inneliggende pasienter, og omfatter både somatikk og psykiatri.