Vedvarende lavinntekt

Vedvarende lavinntekt defineres ved å slå sammen husholdningsinntektene (etter skatt) gjennom en periode på tre år, og deretter definere alle personer med en gjennomsnittlig inntekt lavere enn 60 prosent av mediangjennomsnittet i samme periode, som tilhørende en lavinntektshusholdning.