Median

Medianen er verdien til den midterste observasjonen når utvalget er sortert i synkende (eller stigende) rekkefølge.