Heltidsansatt

Som heltidsansatt regnes lønnstakere som totalt sett har en stillingsandel på 100 prosent eller mer. Det vil likevel være slik at antall timer som utgjør heltid eller deltid varierer fra yrke til yrke og bransje til bransje. I noen yrker kan heltidsarbeid være mindre enn 37,5 timer i uka, spesielt gjelder det yrker der skift- eller turnusarbeid er utbredt (sykepleiere, ansatte i industrien, oljevirksomhet osv.). Noen personer kan ha en eller flere bijobber, som til sammen summerer seg til 100 prosent eller mer, altså tilsvarende heltid.