Lønnstakere

Lønnstakere omfatter alle sysselsatte som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn, dvs. de har et ansettelsesforhold.