Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et individuelt tilrettelagt program for flyktninger som blir bosatt i kommunene, og programmet består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt ulike yrkesrettede tiltak. De som deltar i programmet, får utbetalt introduksjonsstønad til livsopphold på to ganger grunnbeløpet i folketrygden, 193 800 kroner per 1. mai 2018. Introduksjonsprogrammet ble obligatorisk for alle kommuner som bosetter flyktninger fra og med september 2004.