Arbeidsmarkedstilknytning

Arbeidsmarkedstilknytning brukes her om personer som er sysselsatte og/eller under utdanning, samt om dem som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Med andre ord brukes uttrykket om personer som enten er i arbeid eller er aktive for å bli det på et senere tidspunkt.