Kort universitets- eller høgskoleutdanning

Inkluderer universitets- eller høgskoleutdanninger med enn varighet på fire år eller mindre.