Lang universitets- eller høgskoleutdanning

Inkluderer inkluderer universitets- og høgskoleutdanninger med en varighet på mer enn fire år. Doktorgradsutdanninger er inkludert.