Arbeidsinnvandrere

Arbeidsinnvandrere er personer som har flyttet til Norge og oppgir «arbeid» som innvandringsgrunn. I tillegg må personen være bosatt i Norge og være født i utlandet av utenlandsfødte foreldre som har fire utenlandsfødte besteforeldre. Personer som skal oppholde seg i Norge i seks måneder eller mer registreres som bosatt i Folkeregisteret.