Ikke-bosatt

Ikke-bosatte er definert som personer registrert i Det sentrale folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Dette er bl.a. personer som pendler til arbeid i Norge for lengre eller kortere perioder av gangen. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer) eller som er registrert som utvandret, men jobber i Norge.