Arbeidstakere

Arbeidstakere benyttes i denne artikkelen synonymt med lønnstakere. Lønnstakere omfatter alle sysselsatte personer som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn e.l. For lønnstakere med flere jobber er én av jobbene fastsatt som den viktigste (hovedarbeidsforholdet).