Nordlánda/Nordlaante

Grensen mellom nordsamisk og sørsamisk navnebruk går gjennom Nordland. Nordlánda er nordsamisk, Nordlaante er sørsamisk.