Inntektskategorier

ICP-resultatet klassifiserte verden i 4 inntektskategorier ved bruk av bruttonasjonalinntekt (BNI) per innbygger, i amerikanske dollar, konvertert fra lokal valuta. Lav-inntektsland var økonomier med BNI per innbygger på $1025 eller mindre, nedre middel-økonomier fra $1,026 til $3,995, øvre middel-inntekt er $3,996 til $12,375, og høy-inntektsland er land med inntekt $12,376 eller mer.