Utgiftsandelen

Utgiftsandeler angir utgifter for en konsumgruppe sett i forhold til totale forbruksutgifter.