CO2-ekvivalenter

CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har sammenlignet med CO2. For eksempel gir 1 tonn metan samme klimaeffekt som 25 tonn CO2, mens 1 tonn av fluorgassen SF6 tilsvarer hele 22 800 tonn CO2.