Utgifter per overnattingsdøgn for voksne

Et enkelt mål på forholdet mellom kommunale kostnader og aktivitetsutgifter (overnatting) sett i sammenheng med senterets befolkningsgrunnlag.