Voldtekt

Lovbruddstypen er i kriminalstatistikkene fordelt på:

- Voldtekt, barn under 14 år

- Voldtekt, annen eller uspesifisert alder

«Voldtekt, annen eller uspesifisert alder» inkluderer brudd på § 291 og § 294 i straffeloven av 2005 (og § 192 i straffeloven av 1902). Av alle ofre for denne typen lovbrudd er 95,5 prosent i alderen 14 år eller eldre, blant de med kjent alder i statistikken over ofre for lovbrudd anmeldt i årene 2004-2019.

«Voldtekt, barn under 14 år», strl § 299 (tidligere Seksuell omgang med barn under 14 år og 10 år) inngår ikke i denne, men en egen type voldtekt. Videre er Grov voldtekt også spesifisert i begge disse typene av voldtekt. Jamfør tekstboks nederst i artikkelen om Ny straffelov og klassifisering av lovbrudd.