Dagbrukere

Personer som kun bruker krisesentertilbudet for samtale og rådgivning, eller som tidligere har bodd på senteret og trenger støtte i en reetableringsfase.