Midlertidig fraværende

Er personer som vanligvis utfører inntektsgivende arbeid, men i undersøkelsesuken har vært på ferie, vært syke og lignende. De blir klassifisert som sysselsatte midlertidig fraværende. Også permitterte regnes som midlertidig fraværende de første tre månedene.