Tre års glidende gjennomsnitt

Tre års glidende gjennomsnitt: Et tre års glidende gjennomsnitt betyr at statistikken for 2019 egentlig utgjør et gjennomsnitt av de tre årene 2017-19, for 2018 vil det være snitt av 2016-18 osv. Siden fornyelsen av ledningsnettet varierer så mye fra år til år, vil dette gi et mer sammenlignbart bilde enn bare å se på ett enkelt år separat.