Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging innebærer at pasienten følges opp i hjemmet ved at målinger, enten egenrapportert eller automatisk rapportert fra medisinsk utstyr, sendes digitalt til sykehuset.