Polikliniske konsultasjoner

Poliklinisk konsultasjon omfatter undersøkelse, behandling og/eller veiledning utført i eller av sykehus. (Helsedirektoratet)