Beleggsprosenten

Beleggsprosenten beregnes med formelen liggedager/sengedøgn. Sengedøgn er det maksimale antall overnattinger som er mulig innenfor ordinær drift i løpet av året. Dvs. antall senger multiplisert med antall døgn sengene var tilgjengelige i løpet av året.