25 prosent i høyeste inntektskvartil

Inntekt etter skatt per forbruksenhet presenteres i kvartilgrupper. Vi deler inntekt etter skatt per forbruksenhet i fire like store deler. De som tilhører fjerde kvartil har høyeste 25 prosent av inntektsfordelingen.