12 indikatorer på subjektiv livskvalitet

Generell tilfredshet med livet, tilfredshet med fysisk helse, -med psykisk helse, -med bostedet, -fritiden man har til rådighet, -med økonomisk situasjon og optimisme for fremtiden, mening-, engasjement- og mestring i livet, opplevelse av givende sosiale relasjoner og overvekt av positive/negative følelser.