Hovedaktivitet

Basert på personens svar på spørsmål om egen oppfatning av viktigste aktivitet på svartidspunktet. Gruppert slik: Yrkesaktiv (både ansatte og selvstendig næringsdrivende), student eller elev (inkluderer også verneplikt), pensjonist, ufør eller ikke i stand til å arbeide (inkluderer også mottakere av arbeidsavklaringspenger) og arbeidsledig.