Subjektiv livskvalitet

Hvordan livet oppleves for den enkelte på ulike livsområder.