Tilfredshet med livet

Brukes som generelt mål med hensikt å si noe om livskvalitet. Tilfredshet kan være lav, middels og høy. Respondentene har blitt bedt om å svare på om de er tilfredse med livet alt i alt og innenfor ulike livsområder på en skala fra 0-10.