Overnattingar

Merk skilnaden på «overnattingar» og «gjestar». Ein gjest kan stå for fleire overnattingar.