Per 1000 ansatte

Rapporterte arbeidsulykker per 1000 ansatte indikerer gjerne risikoen for å bli utsatt for en arbeidsulykke.