Kortvarig fravær

Kortvarig fravær er i denne sammenheng fravær fra arbeid i tre eller færre dager. Fraværslengde blir gjerne brukt som mål på alvorligheten til arbeidsulykken, bl.a. av EUs statistikkbyrå Eurostat.