Langvarig fravær

Langvarig fravær er i denne sammenheng fravær på mer enn tre dager. Fraværslengde blir gjerne brukt som mål på alvorligheten til arbeidsulykken, bl.a. av EUs statistikkbyrå Eurostat.