Arbeidsulykker

Ulykke som forekommer i arbeidstiden, eller på reise i forbindelse med jobb, men ikke reise til og fra jobb utenfor arbeidstid. I statistikken skilles det mellom fatale og ikke-fatale arbeidsulykker. Informasjon om fatale ulykker (dødsulykker) innhentes fra arbeidslivets tilsynsmyndigheter, mens informasjon som ikke-fatale arbeidsulykker innhentes fra NAV.